Токови историје 2/2016

Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ

Југословени о сиромаштву 1964. Трагом једног документа

Апстракт: Рад разматра релативно низак животни стандард у Југославији пред привреду реформу 1965. године. Састоји се од уводне студије и документа Информација о реаговањима грађана на услове живота и предлозима да о тим питањима заузме став Осми конгрес Савеза комуниста Југославије,  који се чува у Архиву Југославије.

Кључне речи: Југославија, 1964, животни стандард, инфлација, Осми конгрес

Nazad