Токови историје 2/2016

Јелена РАФАИЛОВИЋ

Аграрна реформа и индустријализација у Краљевини СХС – студија случаја поседа Ђорђа Дунђерског

Апстракт: Утицај аграрне реформе на индустријализацију у Краљевини СХС јесте тема која отвара широке могућности за анализу и истраживање. Наш рад представља студију случаја два индустријска предузећа на поседу Ђорђа Дунђерског преко чијих историјата се анализира утицај аграрне реформе на привреду. Приказана је производња у предузећима и њихово деловања у склопу поседа до средине 30-их година. Тиме је на посебном случају расветљено неколико феномена економског развоја Краљевине СХС као што су: питање аграрне реформе и могућност изузећа од ње, питање односа пољопривреде и индустрије, односно структруне трансформације поседа и сходно томе развоја привреде.

Кључне речи: Краљевина СХС, велики посед, аграрна реформа, пољопривреда, индустријализација, Ђорђе Дунђерски, Кулпин, творница конзерви Д.Д., Камендин ДД, завод за производњу серума за сточне заразе

Nazad