2/2017

Članci:

Danijel Kežić
Političke posledice ekonomskih reformi 60-ih godina u SFRJ. Od dezintegracije ekonomskog sistema do konfederalizacije Jugoslavije(1961–1971)

Apstrakt              PDF

Ivan Ristić
Smrt, stradanje i sećanje: Prilog proučavanju političke upotrebe smrti, stradanja i kolektivnog pamćenja na primeru srpsko-bugarskih odnosa poslePrvog svetskog rata

Apstrakt              PDF

Milan N. Stevanović
Uticaj posete senatora Džejmsa Vilijema Fulbrajta Jugoslaviji na poboljšanje odnosa Beograda i Vašingtona u drugoj polovini 1964.

Apstrakt              PDF

Aleksandar Raković
Mjuzikl Kosa u Ateljeu 212 (1969–1973)

Apstrakt              PDF

Mladenka Ivanković
Pregled razvoja jevrejskih omladinskih organizacija u međuratnoj Jugoslaviji

Apstrakt              PDF

Sanja Petrović Todosijević
Odnos Gradskog poglavarstva u Šapcu prema imovini šabačkih Jevreja i Jevreja iz kladovskog transporta 1941–1944.

Apstrakt              PDF

Milan Radovanović
Emigracija jevrejske dece iz Jugoslavije u Izrael (1945–1952) – tri lične istorije

Apstrakt              PDF

Istorijografija:

Todor Kuljić

Pojmovna istorija – izvori, teorija i kritike –

Apstrakt              PDF

Informacije:

Bojan Đokić
International Workshop “Online access of Holocaust documents: ethical and practical challenges”, Bukurešt, 6–8. 6. 2017.

PDF

Sanja Petrović Todosijević
Naučna konferencija Italy and the Deportation of Jews in the Occupied Territories during the Second World War: 1939–1945, Rim, Univerzitet LUISS – Gvido Karli, 11–12. 5. 2017.

PDF

Slobodan Selinić
Naučni skup Naučna kritika i stručne recenzije, Institut za noviju istoriju Srbije,  17. 5. 2017, Beograd

PDF

Prikazi:

Aleksandar Lukić
Miloš Timotijević. Dragiša Vasić (1885–1945) i srpska nacionalna ideja. Beograd: Službeni glasnik, 2016, 565.

PDF

Bojan Đokić
Đorđe Mihovilović. Jasenovac 1945.–1947. Fotomonograija. Jasenovac: Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac, 2016.

PDF

Božica Slavković
Vek srpske golgote (1915–2015), I–III, (tematski zbornik međunarodnog značaja), I: Istorija. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2016, 499.

PDF

Danijel Kežić
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, 2. erweiterte und aktualisierte Aulage, urednici Holm Sundhaussen i Konrad Clewing. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2016, 1102.

PDF

Mile Bjelajac
Džon Rol. Put u Sarajevo. Kajzer Vilhelm II i uzroci Prvog svetskog rata. Beograd: CLIO – Medija centar „Odbrana“, 2017, 170.

PDF

Rastko Lompar
John Paul Newman. Yugoslavia in the Shadow of War: Veterans and the Limits of State Building, 1903–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 287.

PDF

Radmila Radić
Jan Bank, Lieve Gevers. Churches and Religion in the Second World War . Bloomsbury Publishing, 2016, 624.

PDF

Zoran Janjetović
Slavoljub Gacović. Od povlašenih Srba do vlaškog jezika. O poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji i asimilaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna (Vlaha) istočne Srbije, 5-1. Beograd, Negotin: Fabula nostra, Književno-izdavačko društvo Leksika, 2016, 788.

PDF

Zoran Janjetović
Vladimir Geiger, Mario Jareb, Davor Kovačić. Jadovno i Šaranova jama. Kontroverze i manipulacije. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017, 147.

PDF

Смрт, страдање и сећање:

Прилог проучавању политичке употребе смрти, страдања и колективног памћења на примеру српско-бугарских односа после Првог светског рата