2/2013

Članci

Dr Momčilo Isić
Miloš Moskovljević o vođstvu saveza zemljoradnika 1929–1941. prvi deo: vreme šestojanuarske diktature 1929–1934.

Apstrakt            PDF

Srđan Milošević, M. A. 
Nacionalni aspekt debate o agrarnoj reformi i kolonizaciji u Kraljevini SHS (1919–1920. godine)

Apstrakt            PDF

Ivan Ristić
Između starih i novih izazova – Bugarska u politici Kraljevine SHS 1926. godine

Apstrakt            PDF

Dr Edvin Pezo
Komparativna analiza Jugoslavensko-Turske konvencije iz 1938.i „džentlemenskog sporazuma“ iz 1953. pregovori oko iseljavanja muslimana iz Jugoslavije u Tursku

Apstrakt            PDF

Dr Saša Mišić
Obnavljanje odnosa između saveza komunista Jugoslavije i komunističke partije Italije 1955–1956. godine

Apstrakt            PDF

Dr Slobodan Selinić
Poseta Josipa Broza Srbiji 5–7. juna 1961.

Apstrakt            PDF

Radina Vučetić
Yugoslavia, the Vietnam war and antiwar activism

Apstrakt            PDF

Dr Dragan Bogetić
Jugoslovensko-Američki odnosi u senci Arapsko-izraelskog rata 1973. godine

Apstrakt            PDF

Dr Jožef Juhas
Lojalnost zapadu i pragmatizam prema Srbiji politika Mađarske prema Srbiji nakon 1989.

Apstrakt            PDF

Sanja Radović 
Jugoslovenski pogled na Kinesku politiku otvaranja u periodu 1970–72. godine 

Apstrakt            PDF

Istoriografija

Dr Olga Manojlović Pintar
Dr Aleksandar Ignjatović
Katalizatori složenih identiteta: tri Beogradska muzeja u socijalističkoj Jugoslaviji

Apstrakt            PDF

Dr Gordana Krivokapić-Jović
Aleksandar Stojanović
Erik Hobsbaum (1917–2012)

Apstrakt            PDF

Građa

Dr Đoko Tripković
Izveštaji o Albanskoj politici i propagandi prema Kosovu i Metohiji 60-ih godina 20.veka

Prikazi

Lj. Dimić, A. Životić, Napukli monolit. Jugoslavija i svet 1942–1948, Beograd, 2012. (Dr Slobodan Selinić)

Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu 1948–1953, studija i dokumenti, priredio dr Dragomir Bondžić, Beograd, 2013. (Dr Slobodan Selinić)

Čedomir Štrbac, Afrički zapisi 1988–1992, Altera, Beograd, 2013. (Dr Mile Bjelajac)

Venceslav Glišić, Dosije o Blagoju Neškoviću. Prilozi za biografiju, Službeni glasnik, Beograd, 2011. (Dušan Bojković)

Kosta St. Pavlović, Ratni dnevnik 1941–1945,  Otkrovenje/Službeni glasnik, Beograd, 2011.  (Dušan Bojković)

Rade Ristanović, Akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu 1941–1942, Beograd: Filip Višnjić, 2013. (Aleksandar Stojanović)

Srđan Milošević, Istorija pred sudom. Interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, Beograd, 2013. (Dr Zoran Janjetović)