Uputstvo za autore

Časopis Tokovi istorije objavljuje tekstove na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, uz rezime na engleskom jeziku. Autori iz inostranstva mogu poslati tekst na svom maternjem jeziku i u tom slučaju tekstovi će biti praćeni rezimeom na srpskom jeziku.
Detaljnije