3/2015

Članci:

Dragan Bogetić
Nesaglasnost jugoslovenskih spoljnopolitičkih prioriteta i sadržajnih odrednica procesa bipolarnog detanta 1971–1975.

Apstrakt            PDF

Aleksandar R.Miletić
Modeli necarinskog protekcionizma, 1918–1928. Komparativne perspektive u odnosu zemlje  jugoistočne i istočne srednje Evrope

Apstrakt          PDF

Dušan Bojković
Komunistička partija Jugoslavije u periodu lične vlasti kralja Aleksandra Karađorđevića

Apstrakt          PDF

Aleksandar V. Miletić
„Neostvareni nordijski san“.Milovan Đilas i skandinavski socijalisti

Apstrakt          PDF

Aleksandar Raković
Bijelo dugme in concert at hajdučka česma in belgrade (1977): Social event of the utmost importance and recognition Of a unique phenomenon

Apstrakt          PDF

He Yanqing
Kinesko-američki ambasadorski razgovori i samit u Ženevi 1955. godine: Diplomatska postignuća NR Kine ostvarena uz pomoć Sovjetskog Saveza

Apstrakt          PDF

IN MEMORIAM

Nadežda Jovanović (1931–2015)

Građa:

Doc. dr Aleksandar Životić

Извештај генерала Dрагутина Mилутиновића о стању на граничном фронту према Bугарској 1926. 


Prikazi:

Dr Aleksandar Stojanović
Srpska pravoslavna crkva u Prvom svetskom ratu (1914–1918): odabrana dokumenta. Beograd, 2014.

Nenad Antonijević
Slađana Bojković, Miloje Pršić. Izveštaji o velikom zločinu – Dokumenti o austrougarskim zločinima uoči i posle Cerske bitke. Beograd, 2014.
Slađana Bojković, Miloje Pršić, Radovan Pilipović. Izveštaji o Velikom zločinu 2, Dokumenti o austrougarskim zverstvima uoči i posle
Kolubarske bitke. Beograd, 2014.

Dr Gordana Krivokapić Jović
Istorija i geografija: susreti i prožimanja. Beograd, 2014.

Dr Aleksandar Stojanović
Miloš Vojinović. Političke ideje Mlade Bosne. Beograd, 2015.

Dr Momčilo Isić
Milovan Mitrović. Sela u Srbiji: Promene strukture i problemi
održivog razvoja. Beograd, 2015.

Nikola Marković
Miodrag Perić. Vlasi severoistočne Srbije. Petrovac na Mlavi:
Nacionalni savet Vlaha – Kulturno-prosvetni centar, 2014.

Informacije o naučnim skupovima:

Dr Jovan Čavoški
XXII kongres Međunarodnog komiteta istorijskih nauka, Đinan, NR Kina, 23–29. avgusta 2015.

Jovan Ćulibrk,
Bojan Đokić
Osma godišnja letnja radionica za israživače holokausta: „Nejevrejski Jevreji“ tokom holokausta: sudbina i identitet

Dr Slobodan Selinić,
Dr Vladimir Cvetković
Naučna konferencija „Polska i Jugoslawia po II wojnie swiatowej“, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bidgošć (Poljska),
30. septembar i 1. oktobar 2015.

Tokovi istorije 3/2015