2/2015

Članci:

Nikola Baković
Istočno od modernističkog raja. Srpski „uvezeni“ antimodernizam u delima Čujte Srbi! Arčibalda Rajsa i Crnogorski čovjek Gerharda Gezemana
Apstrakt            PDF

Olivera Dragišić
Percepcija Istoka, Zapada i samopercepcija u jugoslovenskoj štampi 1948–1949. godine

Apstrakt            PDF

Petar Dragišić
Gastarbajter kao filmski lik. Fenomen jugoslovenske ekonomske emigracije u jugoslovenskim igranim filmovima i serijama 70-ih i 80-ih godina
Apstrakt            PDF

Momčilo Isić
Savez zemljoradnika u Narodnom frontu
Apstrakt            PDF

Srđan Milošević
Komunistička partija Jugoslavije o seljačkom i agrarnom pitanju u periodu između dva svetska rata
Apstrakt            PDF

Momir Ninković
Neuspešni pregovori o organizaciji jugoslovensko-sovjetskih mešovitih društava (1945–1947)
Apstrakt            PDF

Rade Ristanović
Beogradska periodična štampa o početku Drugog svetskog rata
Apstrakt            PDF

Bojan Simić
Torinski dnevnik La stampa o Milanu Stojadinoviću
Apstrakt            PDF

Tokovi istorije 2/2015