1/2016

Članci:

Dr Mile Bjelajac
Mentalne posledice Prvog svetskog rata na oficire i njihovo viđenje balkanskog prostora: između dva rata, u Drugom svetskom ratu i poratnom periodu

Apstrakt            PDF

Dr Kosta Nikolić
Srpski i slovenački intelektualci uoči raspada Jugoslavije 1986–1989.

Apstrakt            PDF

Dr Slobodan Selinić
Nacionalno pitanje u popisu stanovništva Jugoslavije 1971.

Apstrakt            PDF

Bojan Simić
Italijanska propagandna ofanziva u Jugoslaviji tokom 1938. godine

Apstrakt            PDF

Milana Živanović
Sovjetski filmovi na bioskopskom repertoaru u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Apstrakt            PDF

Rade Ristanović
Ideološka orijentacija članova Kluba studenata JRZ Slovenski jug

Apstrakt            PDF

Bojan Đokić
Ubistvo žetelaca iz starog Gracka i okoline

Apstrakt            PDF

Istoriografija:

Dr Gordana Krivokapić Jović 
Milorad Ekmečić - Istoričar Jugoslavije

PDF

Prikazi:

Aleksandar Silkin 
Первая мировая война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории, ред. Е. P. Serapionova. Моskva, 2015.

PDF

Zoran Janjetović
Vladimir Geiger, Branko Kranjčev. Radni logor Šipovac-Našice 1945.–1946. Našice, 2015.

PDF

Zoran Janjetović
Aleksandar Stojanović. Ideje, politički projekti i praksa vlade Milana Nedića. Beograd, 2015.

PDF

Zoran Janjetović
Marijana Mraović, Jasmina Živković, Slobodanka Cvetković.
Srbija i Požarevac u Drugom svetskom ratu 1941–1944. – okupaciona uprava, izbeglice i prosveta. Požarevac, 2015.

PDF

Aleksandar Stojanović
Branislav Božović. Specijalna policija u Beogradu 1941–1944. Beograd, 2014.

PDF

Dušan Bajagić
Pieter Troch. Nationalism and Yugoslavia: Education, Yugoslavism and the Balkans before World War II. London – New York, 2015.

PDF

Aleksandar Lukić
Milan Ranđelović. Zapisi o Nišu (1877–1914). Beograd, 2014.

PDF

Nikola Tošić Malešević
Vidoje Golubović, Predrag Pavlović, Novica Pešić. Milunka Savić – vitez Karađorđeve zvezde i Legije časti. Beograd – Novi Sad, 2015.

PDF