Jan PELIKAN

Filozofski fakultet, Karlov univerzitet, Prag

pelikan.j@atlas.cz

Ondrej VOJTJEHOVSKI

Filozofski fakultet, Karlov univerzitet, Prag

ondrej.vojtech@seznam.cz

 

Čehoslovačka i Jugoslavija u drugoj polovini sedamdesetih godina 20. veka

 

Apstrakt: Rad je nastao analizom do sada nekorišćenih arhivskih izvora. Bavi se karakterom i specifičnim oblicima odnosa između Čehoslovačke i Jugoslavije posle 1974, kada je prevaziđen spor dva levičarska autoritarna režima koji je nastao posle gušenja Praškog proleća. Pored međudržavnih i međuvladinih kontakata, bavi se i  ekonomskom saradnjom.

 

Ključne reči: Čehoslovačka, Jugoslavija, saradnja, udaljenost, Istočni blok

 

Rezime: Rad je nastao analizom do sada nekorišćenih arhivskih izvora. Bavi se karakterom i specifičnim oblicima odnosa između Čehoslovačke i Jugoslavije posle 1974, kada je prevaziđen spor dva levičarska autoritarna režima koji je nastao posle gušenja Praškog proleća. Autori su izučavali kako su dve strane doživljavale političku, ekonomsku i društvenu stvarnost druge države i koje su impresije imali o istaknutim partijskim i državnim funkcionerima. Pored međudržavnih i međuvladinih kontakata, bavili su se i ekonomskom saradnjom (neispunjeni planovi za uvoz radne snage iz Jugoslavije i za ubrzanu izgradnju Jadranskog naftovoda). Proučavali su značaj turizma u međusobnim odnosima, kao i pitanja vezana za emigraciju čehoslovačkih turista preko SFRJ u zapadnoevropske zemlje. Predmet istraživanja je i pristup Titovog režima delovanju čehoslovačkih disidenata i uticaj aktiviranja jugoslovenske ibeovske emigracije na odnose dva rukovodstva.

Nazad