Tokovi istorije 2/2018

Jaroslav V. VIišnjakov

„Nad Beogradom gospodari ’Moskva’!“ Rusko-srpska vojno-ekonomska saradnja na početku HH veka


Apstrakt:

U radu se na osnovu ruske arhivske i memoarske građe, zbornika dokumenata i relevantne literature analiziraju različiti aspekti vojno-ekonomske saradnje između Ruske carevine i Kraljevine Srbije na početku 20. veka. Ukazano je na sveobuhvatni karakter tih odnosa u periodu od Majskog prevrata 1903. do 1915. godine.


Ključne reči:

Ruska imperija, Kraljevina Srbija, Majski prevrat, vojna saradnja, ekonomski odnosi

Nazad