Tokovi istorije 2/2017

Milan RADOVANOVIĆ

Emigracija jevrejske dece iz Jugoslavije u Izrael (1945–1952) – tri lične istorije

 

Apstrakt:

Rad je posvećen specifičnostima učešća dece u posleratnom iseljavanju Jevreja iz Jugoslavije u Palestinu i posle 1948. godine novostvorenu državu Izrael. Pažnja je prevashodno posvećena maloletnim licima koja su tokom rata ostala bez roditeljskog staranja. Na osnovu primera tri iseljenika, jednog koji je Jugoslaviju pokušao da napusti neposredno po završetku rata i dvoje koji su se prijavili za organizovano iseljavanje, preispitani su opšti okviri dve zasebne faze migracionog procesa i njihova međuzavisnost. Uopštena rešenja pri tome su suočena sa specifičnim okolnostima iseljavanja pojedinaca. Rad je napisan na osnovu građe koja se čuva u Arhivu Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu. 

 

Ključne reči:

iseljavanje, Jevreji, Jugoslavija, Izrael, deca, lična istorija

Nazad