Tokovi istorije 1/2015

Dr Momčilo ISIĆ

Ulazak saveza zemljoradnika u jedinstveni narodnooslobodilački frontApstrakt:

Rad predstavlja pokušaj da se prikaže tok pristupanja Saveza zemljoradnika Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu (JNOF) i istaknu njegove osobenosti, prvenstveno na osnovu dnevničkih beleški Miloša Moskovljevića, jednog od istaknutih lidera Saveza zemljoradnika.

Ključne reči:

Savez zemljoradnika, JNOF, Srbija, NOP, KPJ

Nazad