Tokovi istorije 1/2015

Srđan Mićić

Misija Konstantina Todorova u Severnoj Americi 1927–1928:
Rad jugoslovenske diplomatsko-konzularne službe protiv
makedonsko-bugarskih organizacija u Severnoj Americi

Apstrakt:

Centralna pitanja u jugoslovensko-bugarskim odnosima tokom međuratnog perioda bili su tzv. Makedonsko pitanje i subverzivni rad VMRO. Od početka dvadesetih godina, jugoslovenska spoljna politika je obuhvatala i sistematsku akciju protiv bugarske propagande i organizacija u Severnoj Americi koje su bile podređene VMRO. Jugoslovenska diplomatsko-konzularna služba je imala iskustva sa propagandnim aktivnostima Bugarske, ali je morala da pronađe nove metode, primenljive u društvima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, jer su u te dve države živele brojni makedonski iseljenici. Misija Konstantina Todorova je imala veliki značaj u definisanju zasebne severnoameričke strategije za suzbijanje antidržavnog rada probugarski orijentisanih Makedonaca.

Ključne reči:

propaganda, emigracija, jugoslovensko-bugarski odnosi, Makedonsko pitanje, VMRO

Nazad