2/2012

Articles

Dr Andrej Borisovič Edemski
Iza kulisa Sovjetsko-Jugoslovenskih odnosa (Jul–Decembar 1966)

Apstrakt            PDF

Dr Dino Mujadžević
Stavovi Vladimira Bakarića o centralističkoj opoziciji 1966–1969.

Apstrakt            PDF

Dr Bojan Simić
Film in the service of state propaganda during the 1930’s, cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria

Apstrakt            PDF

Mr Nataša Milićević
O ishrani u okupiranom Beogradu 1941–1944.

Apstrakt            PDF

Dragan Cvetković
Nemački logori u Norveškoj 1942–1945, numeričko određenje gubitaka Jugoslovenskih zatvorenika

Apstrakt            PDF

Aleksandar Stojanović
Istorija i istoriografija u Srpskom civilnom/kulturnom planu

Apstrakt            PDF

Dr Slobodan Selinić
Ambasador nekomunista i partijska diplomatija: Marko Ristić u Parizu 1945–1951.

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar Životić
Vašingtonski pregovori Maj–Juni 1951. prelomna tačka Jugoslovensko-Američkih odnosa?

Apstrakt            PDF

Dr Vladimir Lj. Cvetković
Jugoslavija i zemlje „narodne demokratije“ u susedstvu početkom 1956. godine

Apstrakt            PDF

Mr Jovan Čavoški
Stvaranje globalne strategije: NR Kina I Afro-Azija (1954–1965)

Apstrakt            PDF

Sources

Milan Piljak
Razgovor sa Aleksandom Krausom, direktorom u Jugoslovenskom samoupravnom socijalizmu

Historiography

Dr Vojin Božinov
Why did yugoslavia break up? A view from the outside.

Dejan Zec
Memoarska literatura kao izvor za proučavanje Srpskog i Jugoslovenskog fudbala – Analiza memoara Danila Stojanovića, Mihaila Andrejevića i Jovana Ružića

Dr Gordana Krivokapić-Jović
“Glinska crkva presvete bogorodice, 29/30. srpnja–4/5. kolovoza 1941.: svjedočanstva i kultura sjećanja“

IN MEMORIAM

Akademik Čedomir Popov (prof. dr Branko Bešlin)

Prof. dr Mirjana Gross (dr Gordana Krivokapić-Jović)

Reviews

Vladan Jovanović, Vardarska banovina 1929–1941, INIS, Beograd, 2011. (Aleksandar Lukić)

Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova, INIS, Arhiv Jugoslavije, Beograd, 2011. (Nikola Tošić-Malešević)

Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, Penguine books, London, 2009. (Aleksandar Stojanović)

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. Frontline State 1952–1967, Cass Series: Cold War History, Rotledge – Taylor & Francis Group, London and New York, 2007. (Dr Aleksandar Životić)

Antun Hangi, Život i običaji Muslimana, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010. (Milena Žikić)

Scientific life

Information on conferences, workshops and symposia

Milan PILjAK
Poseta kolega sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta u Gronigenu (Holandija) Institutu za noviju istoriju Srbije, maj, 2012. godine
 
Aleksandar STOJANOVIĆ
Second Joint PhD Symposium on South East Europe 18. 6. 2012, London

Dr Aleksandar ŽIVOTIĆ
Međunarodni naučni skup „Neprostыe šestidesяtыe... Эkonomika, politika, kulьtura SSSR i Vostočnoй Evropы“, Moskva, 17–19. april 2012.

Dr Aleksandar ŽIVOTIĆ
Međunarodni naučni skup „Non-aligned Movement (NAM) in the Cold War: A True Alternative?“, Beograd, 24–26. maj 2012.

Dr Slobodan SELINIĆ
Naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem „100 godina srpskog vojnog vazduhoplovstva“, Komanda V i PVO, Zemun, 12. i 13. jun 2012.