Prof. dr Jan Pelikan

Jan Pelikán je rođen 1959. u Pragu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu na kome radi od 1989. Zvanje docenta je stekao 2004, a profesora 2019. Od 2001. do 2007. bio je angažovan kao istraživač u Istorijskom institutu Akademije nauka Češke Republike, a od 2006. do 2011. bio je docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta Hradec Kralove. Proučava savremenu istoriju jugoistočne Evrope, posebno razvitak socijalističke Jugoslavije. Objavio je četiri monografije, bio koautor tri monografije, autor je više od 80 naučnih studija i više od 60 prikaza u češkim, srpskim, slovenačkim i bugarskim naučnim časopisima. Bio je urednik tri zbornika radova. Učestvovao je na više od 30 naučnih konferencija u Češkoj Republici, Bugarskoj, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Izabrani radovi:
Monografije

- Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1990. 143 s.

- Jugoslávie a východní blok 19531956. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001, 401 s.

- Jugoslávie a pražské jaro. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta + vydavatelství TOGGA ,2008, 377 s.

- Novými cestami. Kosovo v letech 19581968. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2014, 401 s.

Poglavlja u monografijama:

- Šesták, Miroslav – Tejchman, Miroslav – Havlíková, Lubomíra – Hladký, Ladislav – Pelikán, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 756 s. (Úvod /s. 5-8/, kap. VI. Socialistická Jugoslávie /s. 493-582/, kap. VII. Jihoslovanské státy po rozpadu jugoslávské federace, podkapitoly: 2. Svazová republika Jugoslávie /s. 592-608/ 3. Chorvatsko /s. 609-626/, 5. Makedonie /s. 649-660/)

- Pelikán, Jan – Havlíková, Lubomíra – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tejchman, Miroslav – Vojtěchovský, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 670 s. (Úvod /s. 5-10/; kap. III. Srbsko knížecí a královské: podkapitola: 10. Srbsko za posledních Obrenovićů (s. 200-248); kap. IV. Srbsko v královské Jugoslávii (s. 301-454).

- Pelikán, Jan – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tumis, Stanislav – Vojtěchovský, Ondřej – Žíla, Ondřej. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2016, 464 s.; kap. I. Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu (s. 9-26), kap. VIII. Srbsko (s. 373-433).