Prof. dr Dubravka Stojanović

Prof. dr Dubravka Stojanović је rođena  1963. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odeljenju za istoriju 1987, magistrirala 1992. i doktorirala 2001. godine. Od 1988. do 1996. bila je zaposlena u Institutu za noviju istoriju Srbije. Na Filozofskom fakultetu radi od 1996. godine. Od 2016. je u zvanju redovnog profesora.

Bavi se pitanjem demokratije u Srbiji i na Balkanu krajem 19. i početkom 20. veka; evropskim uticajima u Srbiji pocetkom 20. veka; interpretacijama istorije u novim srpskim udžbenicima (potpredsednik je Balkanskog komiteta za obrazovanje u oblasti istorije); istorijom žena u Srbiji; procesima modernizacije. Učestvovala je na mnogim naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu (Japan, SAD, Grcka, Turska, Bugarska, Slovenija, Austrija, Mađarska, Nemačka, Francuska, Norveška, Portugalija, Danska). Sarađivala je na mnogim stranim projektima, od kojih se posebno izdvaja projekat »Joint History Project«, čiji je nosilac Centar za demokratiju i pomirenje iz Soluna. U okviru tog projekta uradjeno je šest tomova dodatnih nastavnih materijala za nastavu istorije na čitavom Balkanu, zasnovanih na metodu multipersektivnosti, uključiji i tom koji se bavi jugoslovenskim ratovima 90ih godina. Jedan je od osnivača časopisa Godišnjak za društvenu istoriju i Udruženja za društvenu istoriju i udruženje nastavnika istorije Euroklio Srbija.

Dobitnica je Nagrade grada Beograda za društvene i humanističke nauke 2004. godine za knjigu Srbija i demokratija 1903-1914. Istorijska studija o “zlatnom dobu srpske demokratije”. Dobila je Nagradu za mir beogradskog Centra za mir i demokratiju za višegodišnji rad na pomirenju u Jugoistočnoj Evropi preko reforme nastave istorije. Godine 2012. dobila je nagradu „Osvajanje slobode” namenjenu ženama koje se bore za ljudska prava, demokratiju i pravnu državu. Nosilac je odlikovanja Nacionalnog reda za zasluge u rangu viteza Republike Francuske.

Izabrani radovi:

- Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratija i ratni program Srbije 1912-1918, Beograd 1994.

- Srbija i  demokratija 1903-1914. Istorijska studija o” zlatnom dobu srpske demokratije”, Beograd 2003.

- Srbija 1804-2004, (koautorstvo sa M. Jovanovićem i Lj. Dimićem), Beograd 2005.

- Kaldrma i asfalt. Urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914, Beograd 2008.

- Ulje na vodi. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Beograd 2010.

- Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek, Beograd 2011.

- Iza zavese. Ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914, Beograd 2013.

- Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevropski svet u savremenom dobu, Beograd 2015.