Dr Slobodan Selinić

Slobodan Selinić je rođen 1975. u Bajinoj Bašti (Srbija). Diplomirao je 1999, magistrirao 2004. i doktorirao 2009. na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2002. radi u Institutu za noviju istoriju Srbije kao viši naučni saradnik. Proučava društvenu istoriju, spoljnu politiku i diplomatiju socijalističke Jugoslavije, posebno jugoslovensko-čehoslovačke i jugoslovensko-poljske odnose.

Objavio je šest monografija, više od 80 naučnih članaka, oko 40 prikaza i bio je urednik dva tematska zbornika radova. Učestvovao je na 30 naučnih skupova i konferencija u Srbiji i inostranstvu (Češka, Poljska, Crna Gora, BiH i Hrvatska).

ORCID

Izabrani radovi:

-           Beograd 1960–1970, snabdevanje i ishrana. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

-           Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

-           Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010 (koautor D. Bajagić).

-           Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

-           Srbija i jezički sukob u Jugoslaviji 1967. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2017.

-           Književna diplomatija. Međunarodna saradnja jugoslovenskih pisaca od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

-           „Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950“, Slovanský přehled, Praha, r. XCII, 2006, č. 2, str. 249–272.

-           „From Love and Cooperation to Rejection and Resentment: Yugoslav-Polish Cultural Cooperation 1945–1949“, Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz, 2014, pp. 237–248.

-           „Nacionalno pitanje u popisu stanovništva Jugoslavije 1971“, Tokovi istorije, 1/2016, 63–96.

-           „Jugoslovenska diplomatija 1945–1950: stvaranje partijske diplomatije“, Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, Kopar, str. 553–562.

-           „Jugoslávci a jugoslávství v Jugoslávii v letech 1966–1971. Mezi politickými doktrínami a národním cítěním”, Slovanský přehled, Praha, r. 102, 2016, číslo 3, str. 423–449.

-           „Jugoslowianscy pisarze w Polsce w latach 60. I 70. XX w.: plany, podroze i wraženia“, Polska i Jugoslawia w XX wieku: polityka, spolecenstwo, kultura, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Pawla Wawryszuka i Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz (Poljska), 2018, 412–425 i 493–494.