Slobodan SELINIĆ

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

slobodanselinic@gmail.com

 

Izbor kadrova iz Srbije u Predsedništvo CK SKJ 1981–1983:  političke borbe posle smrti Josipa Broza

 

Apstrakt: Rad je doprinos izučavanju položaja Srbije u Jugoslaviji posle smrti Josipa Broza. Na osnovu uvida u sporove oko izbora članova i predsednika Predsedništva CK SKJ 1981–1983. iz Srbije, analizirani su odnosi među srpskim političarima i odnos Srbije, sa jedne, i drugih republika i njenih pokrajina, sa druge strane. Dosadašnja saznanja iz memoaristike i istoriografije su dopunjena arhivskim istraživanjima.

 

Ključne reči: Jugoslavija, Srbija, SKJ, SKS, politički sukobi, Dragoslav Marković, Petar Stambolić, Dušan Dragosavac, Miloš Minić

 

Rezime: U Jugoslaviji je posle smrti Josipa Broza ekonomska kriza bila evidentna, samoupravni socijalizam nije funkcionisao, pad životnog standarda je bio neprekidan, država se 1981. suočila sa albanskim nasilnim demonstracijama, a 1982. sa nemogućnošću vraćanja stranih dugova. Srpsko rukovodstvo je 1981. ponovo pokrenulo pitanje neravnopravnog položaja Srbije u odnosu na druge republike prema Ustavu iz 1974. i političkoj praksi posle njegovog donošenja, a pokrajinska rukovodstva su saveznike za očuvanje stečenih pozicija tražila među političarima izvan Srbije, pre svega u BiH i Hrvatskoj i u Federaciji. U takvoj situaciji su se sporovi republika i pokrajina prelamali i preko Predsedništva CK  SKJ. Krize su izazivane: 1981. kada je Srbija nastojala da spreči da za predsednika tog tela bude izabran Miloš Minić, koji je bio iz Srbije, ali je političko uporište imao u pokrajinama i izvan republike i nije podržavao politiku srpskog rukovodstva, koje je težilo uspostavljanju jedinstva; zatim 1982, kada su političari iz pokrajina, Hrvatske i BiH želeli da spreče da u to telo bude izabran Draža Marković; i 1983. kada je Srbija za predsednika Predsedništva CK SKJ kandidovala upravo Markovića.

Nazad