Nikica BARIĆ 

Hrvatski institut za povijest, Zagreb 

nbaric@isp.hr 

 

Dubrovački dani Aleksandra Rankovića 1970–1983.

 

Apstrakt: Na temelju informacija Službe državne sigurnosti (SDS) Socijalističke Republike Hrvatske u članku je prikazano kako su praćeni Aleksandar Ranković i njegova obitelj kada su, najčešće u ljetnim mjesecima, boravili u svojoj obiteljskoj kući u Dubrovniku. Nakon što je 1966. Ranković, do tada jedan od  najviših funkcionara u komunističkoj Jugoslaviji, uklonjen s vlasti, SDS ga je pratio u sklopu operativne akcije X. Informacije Državne sigurnosti koje se odnose na praćenje Rankovića u  Dubrovniku daju određene podatke o njemu i njegovoj obitelji, a također prikazuju na koji je način SDS djelovao kada je tajno pratio određene osobe. 

 

Ključne riječi: Aleksandar Ranković, Služba državne sigurnosti, Dubrovnik 

 

Rezime: Podaci doneseni u ovom prilogu, rekli bismo, manje govore o samom Aleksandru Rankoviću, a više o komunističkoj Službi državne sigurnosti i njezinom načinu rada. Nesumnjivo su dokumenti te službe izuzetno važni za proučavanje različitih aspekata povijesti komunističke Jugoslavije, odnosno Državna sigurnost jest bila važna institucija jugoslavenskog komunističkog režima. No, možda postoji i percepcija o (sve)moći Državne sigurnosti i „posebnoj“ vrijednosti informacija do kojih je dolazila. Na suprot njoj, informacije koje je SDS prikupio tijekom 13 godina, pažljivo prateći Rankovića i njegovu obitelj dok su boravili u Dubrovniku, zapravo ne otkrivaju ništa spektakularno. Svakako tu ima zanimljivih podataka o njima, interesantnih Rankovićevih opservacija o različitim osobama i stanju u Jugoslaviji, ali ne puno više od toga. Nakon uklanjanja s vlasti, Ranković nije imao političke ambicije ili „prevratničke“ namjere. Nesumnjivo, njemu i njegovoj obitelji nije bila ugodna spoznaja da ih Državna sigurnost prati, a tu je bila i prijetnja da bi ekstremna emigracija ili neki drugi elementi na njega mogli izvršiti atentat. S druge strane, kada se uzme u obzir kako se jugoslavenski komunistički režim obračunavao s nekim  drugim protivnicima, ipak su Ranković i njegova obitelj bili u neusporedivo povoljnijem položaju. 

Nazad