Tokovi istorije 1/2019

Slobodan Selinić

Sukob Saveza književnika Jugoslavije i Saveza književnika Bugarske oko makedonskog jezika 1966–1987.[1]

Apstrakt: Savez književnika Jugoslavije i Savez književnika Bugarske su 1966. prekinuli zvaničnu saradnju zbog spora oko makedonskog jezika. Razlog je bilo odbijanje bugarskog saveza pisaca da jedan sporazum sa delegacijom pisaca iz jugoslovenske republike Makedonije potpiše na makedonskom jeziku. Do kraja postojanja jugoslovenske države Savez književnika Jugoslavije je insistirao na bugarskom potpisu na sporazumu koji bi bio na makedonskom jeziku kao uslovu za obnovu saradnje.

Ključne reči: Jugoslavija, Bugarska, makedonski jezik, književnici

Rezime

Odnosi Saveza književnika Jugoslavije i Saveza književnika Bugarske nisu do sredine šezdesetih godina bitnije odstupali od opštih odnosa jugoslovenskog saveza pisaca i sličnih organizacija u drugim zemaljama Istočne Evrope, iako je sve vreme postojala svest o različitom pristupu pitanju priznanja makedonske nacije i jezika. Međutim, odbijanje bugarskog saveza pisaca da 1966. potpiše jedan dokument na makedonskom jeziku izbacilo je u prvi plan odnosa dva književna saveza makedonsko pitanje i izazvalo prekid zvanične saradnje. To je odnosima ove dve organizacije dalo dodatnu dimenziju, koja nije postojala u relacijama između jugoslovenskog i saveza pisaca drugih socijalističkih država. Taj spor nije izglađen ni u naredne dve decenije. Savez književnika Jugoslavije je insistirao da uslov za obnavljanje saradnje bude bugarsko prihvatanje makedonskog jezika i nacije, tj. potpisivanje sporazuma o saradnji dva saveza na bugarskom i makedonskom jeziku, što je bugarska strana odbijala.

__________________

 

[1] Članak je deo projekta broj 47027 Srbi i Srbija u jugoslovenskom i međunarodnom kontekstu: unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj/svetskoj zajednici, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Nazad