Tokovi istorije 2/2018

Vera Gudac Dodić

Žene i prakse nasleđivanja na selu u Srbiji

Apstrakt:

Ustaljeni obrasci nasleđivanja na selu u Srbiji u ovom radu su sagledani iz perspektive društvenog položaja žene i manifestacija njene podređenosti u naslednim odnosima kroz vreme. U tekstu je prikazan način na koji je Srpski građanski zakonik regulisao položaj žene u nasleđivanju, kao i socijalističko zakonodavstvo kojim je izjednačen naslednopravni položaj žena i muškaraca. Uz dokumentaciju i zakonsku regulativu, rad se naslanja i na rezultate istraživanja naslednih odnosa i običaja u nasleđivanju sprovedenih u različitim delovima Srbije. U njegovom fokusu su ograničenja žena u nasleđivanju zaostavštine od roditelja u svakodnevici seoskog života..


Ključne reči:

nasleđivanje, žene, selo, nasledno pravo, običajno pravo, nejednakost

Nazad