Tokovi istorije 2/2018

Branko Bešlin

Urednički rad u publikacijama Matice srpske – iskustva i zapažanja


Apstrakt:

Izlaganje nije utemeljeno na metodološki zasnovanim i sistematski sprovedenim istraživanjima nego na zapažanjima koja su proistekla iz autorovog višegodišnjeg rada u Matici srpskoj. U prvom delu rada razmatraju se problemi vezani za uređivanje brojnih Matičinih časopisa. U radu se podrobnije govori o kapitalnom leksikografskom projektu Srpski biografski rečnik. Predočena je metodologija rada, između ostalog i složen postupak pregleda i redigovanja rukopisa.

Ključne reči:

Matica srpska, časopisi, recenzija, Srpski biografski rečnik

Nazad