Tokovi istorije 2/2018

Božica B. Mladenović

Vlastimir Vuković u Velikom ratu: od Bitke na Mačkovom kamenu do prelaska na Solunski front


Apstrakt:

Veliki rat (1914–1918) je bio u istoriji srpskog naroda veliki i prelomni događaj. Mnogi do tada nepoznati ljudi dali su nesebično svoj doprinos u odbrani otadžbine i učestvovali u pokretu otpora. Jedan od njih je i Vlastimir Vuković, koji je kao dobrovoljac ratovao 1914. godine, a potom za vreme okupacije učestvovao u gerilskim akcijama i Topličkom ustanku. U članku su prikazane njegove najvažnije aktivnosti u ovom periodu.


Ključne reči:

Vlastimir Vuković, Veliki rat, Toplički ustanak, Solunski front, 1914–1918.

Nazad