Tokovi istorije 2/2018

Vladan Jovanović

Skopska fabrika alkaloida braće Ognjanović 1936–1945.


Apstrakt:

Ovaj članak, zasnovan na neistraženoj arhivskoj građi, predstavlja pokušaj rekonstrukcije delatnosti Jugoslovenske fabrike alkaloida S. & F. Ognjanović u Skoplju koja je posle nacionalizacije 1945. nastavila sa radom kao državno preduzeće Alkaloid-Skopje. Članak donosi faktografske pojedinosti i analizu poslovnog razvoja braće Ognjanović, koji su od proizvođača sireva i mlečnih proizvoda postali vodeći (legalni) prerađivači sirovog opijuma u Jugoslaviji. U radu ćemo pokazati kako je njihovo upuštanje u ilegalnu proizvodnju i krujumčarenje vodilo zaoštravanju jugoslovensko-američkih privrednih odnosa, ugrozivši izvoz makedonskog opijuma u SAD.

Ključne reči:

opijum, fabrika alkaloida, heroin, krijumčarenje, Skoplje, Kraljevina Jugoslavija

Nazad