Tokovi istorije 2/2018

Jovan Čavoški

Ruka pružena preko sveta: jugoslovenska podrška Burmi u borbi protiv spoljne agresije 1952–1954.


Apstrakt:

Ovaj članak bavi se do danas malo poznatom, ali veoma značajnom diplomatskom i vojnom podrškom koju je Jugoslavija ukazala Burmi tokom ranih 50-ih godina 20. veka, kada se ta zemlja nalazila u velikoj opasnosti od unutrašnjeg raspada podstaknutog aktivnom spoljnom podrškom različitim gerilskim grupama na njenoj teritoriji, pre svega odmetnutim jedinicama kineskih nacionalista. Ova istorijska epizoda pokazala se kao početak aktivnog jugoslovenskog angažmana u Aziji. Članak se primarno zasniva na dokumentima iz srpskih, mjanmarskih, kineskih, indijskih, američkih i britanskih arhiva.

Ključne reči:

Jugoslavija, Burma, nesvrstanost, spoljna agresija, vojna i diplomatska podrška, kineski nacionalisti

Nazad