Tokovi istorije 2/2018

Aleksandar Raković

Rok opera Isus Hristos superstar u Ateljeu 212 (1972–1973)


Apstrakt:

Rad pokazuje puteve kojim je rok opera Isus Hristos superstar stigla na repertoar Ateljea 212, važnost televizijskog prenosa ove pozorišne premijere, mahom stručne pokude a ređe pohvale, odnos javnosti i skidanje predstave s repertoara. Članak je pisan na osnovu arhivske građe u Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DAMSP), domaće štampe (dnevne, omladinske, političke, zabavne), domaće i strane naučne i stručne literature.

Ključne reči:

Rok opera Isus Hristos superstar, Atelje 212, rokenrol, avangardno pozorište, hipici

Nazad