Tokovi istorije 2/2018

Dragomir Bondžić, Milutin Živković

Miladin Radulović Krcun (1912–1982).
Prilozi za biografiju


Apstrakt:

U članku se daje pregled života i rada Miladina Radulovića Krcuna, predratnog studenta hemije i komuniste, prvoborca i ilegalca, partizana ubačenog u četničke redove, istaknutog partijskog funkcionera posle rata, rukovodioca rudarskim i geološkim istraživanjima i učesnika u jugoslovenskom nuklearnom programu. Rad je zasnovan na arhivskoj građi pohranjenoj u arhivima i
bibliotekama u Beogradu, Kraljevu, Novom Pazaru i Prijepolju, kao i na relevantnoj naučnoj literaturi.


Ključne reči:

Miladin Radulović Krcun, Drugi svetski rat, Komunistička partija Jugoslavije, četnici, rudarsko-geološka istraživanja, nuklearne sirovine, jugoslovenski nuklearni program

Nazad