Tokovi istorije 2/2018

Srđan Mićić

Jugoslovenska saradnja sa „Telegrafen unionom“ i nemačkim novinarima, 1927–1934. godine


Apstrakt:

U radu je istraživan jedan važan segment jugoslovenske propagande u nemačkom govornom području, analizom saradnje sa „Telegrafen unionom“ i odnosa sa pojedinim ličnostima koje su bile direktni učesnici ili posrednici. Članak je zasnovan na relevantnoj domaćoj i
stranoj istoriografskoj literaturi i neobjavljenoj arhivskoj građi pohranjenoj u arhivima u Beogradu.


Ključne reči:

Jugoslavija, Nemačka, Austrija, propaganda, novinari, novinske agencije

Nazad