Tokovi istorije 2/2018

Dragan Cvetković

Holokaust kao ekstremni oblik stradanja civila okupirane Srbije – numeričko određenje i kvantitativna analiza


Apstrakt:

Rad predstavlja pokušaj da se na osnovu delimično revidiranog popisa „Žrtve rata 1941–1945“ prikaže stradanje jevrejske zajednice sa teritorije okupirane Srbije, komparativno prikazano sa gubicima civila drugih nacionalnosti, prvenstveno srpske. U radu su uporedno razmatrani teritorijalna pripadnost stradalih Jevreja i pripadnika drugih nacionalnosti, njihova polna, starosna i profesionalna struktura, te okolnosti njihovog stradanja.


Ključne reči:

holokaust, okupirana Srbija, Jevreji, Srbi, stanovništvo, regioni, polna, starosna i profesionalna struktura, koncentracioni logori

Nazad