Tokovi istorije 2/2017

Milan N. STEVANOVIĆ

Uticaj posete senatora Džejmsa Vilijema Fulbrajta Jugoslaviji na poboljšanje odnosa Beograda i Vašingtona u drugoj polovini 1964.

 

Apstrakt:

Rad se bavi posetom senatora Džejmsa Vilijema Fulbrajta, odnosno njenim značajem za poboljšanje odnosa SFRJ i SAD-a u drugoj polovini 1964. godine. Ova poseta je bila važan deo u planu jugoslovenskog državnog vrha da unapredi odnose sa Vašingtonom, koji u prvoj polovini 1964. nisu bili na zadovoljavajućem nivou.

 

Ključne reči:

Džejms Vilijem Fulbrajt, Josip Broz Tito, Hladni rat, SAD, Jugoslavija, jugoslovensko-američki odnosi

Nazad