Tokovi istorije 2/2017

Mladenka IVANKOVIĆ

Pregled razvoja jevrejskih omladinskih organizacija u međuratnoj Jugoslaviji

 

Apstrakt:

Članak daje pregled razvoja jevrejskih omladinskih organizacija u međuratnoj Jugoslaviji. One su formirane u svim pokrajinama. Njihov zadatak je bio da unesu duh modernosti u jevrejsku zajednicu i ubrzaju napore na razvoju nacionalne ideje. Rad jevrejskih društava je bio intezivan na polju sporta, kulture i na pripremama omladine za odlazak u Palestinu.

 

Ključne reči:

Kraljevina Jugoslavija, jevrejska omladinska društva, sport, pozorište, omladinci, žene

Nazad