Tokovi istorije 2/2017

Todor KULjIĆ

Pojmovna istorija – izvori, teorija i kritike –

 

Apstrakt:

U ovom radu su prikazani idejni izvori pojmovne istorije, teorija pojmovne istorije i njene kritike. Najviše pažnje je posvećeno njenom osnivaču nemačkom istoričaru Rajnhartu Kozeleku. Razmotrena je njegova teza da pluralnu istoriju treba pisati sa stanovišta koje je takođe pluralno i njegov refleksivni istorizam blizak konstruktivizmu i relativizmu. Prikazane su i neke kritike Kozeleka. Uprkos kritikama, pojmovna istorija je kao naučna diciplina podstakla lingvistički zaokret u istorijskim istraživanjima, istakla važnost hermeneutičkog istraživanja smisla i produktivno sažimajući prošlost manje ili više pouzdano redukovala složenost dešavanja u njoj.

 

Ključne reči:

pojmovna istorija, pojam, diskurs, Rajnhart Kozelek, refleksivni istorizam

Nazad