Tokovi istorije 2/2017

Aleksandar RAKOVIĆ

Mjuzikl Kosa u Ateljeu 212 (1969–1973)

 

Apstrakt:

Rad pokazuje puteve kojima je hipi mjuzikl Kosa stigao na repertoar Ateljea 212, trijumfalne uspehe predstave, stručne pohvale i pokude, odnos javnosti, utvrđivanje fenomena Kose i na kraju ideološko osporavanje mjuzikla. Pisan je na osnovu arhivske građe iz Arhiva Jugoslavije (AJ) i Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DAMSP), domaće štampe (dnevne, omladinske, partijske, političke, muzičke, zabavne), razgovora sa savremenicima, domaće naučne i stručne literature.

 

Ključne reči:

Mjuzikl Kosa, Atelje 212, rokenrol, avangardno pozorište, hipici, fenomen

Nazad