Prof Dr Jan Pelikan

Jan Pelikán was born in in Prague in 1959. He received his PhD from the School of Philosophy of the University of Prague, where he worked since 1989. He received the title of assistant professor in 2004 and professor in 2019. From 2001 to 2007, he was engaged as a researcher at the Historical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and from 2006 to 2011 he was assistant professor at the Faculty of Philosophy, University of Hradec Kralove. His research focuses on the contemporary history of Southeast Europe, particularly the development of Socialist Yugoslavia. He has published four monographs, co-authored three monographs, authored more than 80 scientific studies and more than 60 reviews in Czech, Serbian, Slovenian and Bulgarian scientific journals. He was editor of three proceedings. He participated in more than 30 scientific conferences in the Czech Republic, Bulgaria, Serbia, Croatia, and Slovenia.

Selected bibliography:

- Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1990. 143 s.

- Jugoslávie a východní blok 19531956. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001, 401 s.

- Jugoslávie a pražské jaro. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta + vydavatelství TOGGA ,2008, 377 s.

- Novými cestami. Kosovo v letech 19581968. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2014, 401 s.

- Šesták, Miroslav – Tejchman, Miroslav – Havlíková, Lubomíra – Hladký, Ladislav – Pelikán, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 756 s. (Úvod /s. 5-8/, kap. VI. Socialistická Jugoslávie /s. 493-582/, kap. VII. Jihoslovanské státy po rozpadu jugoslávské federace, podkapitoly: 2. Svazová republika Jugoslávie /s. 592-608/ 3. Chorvatsko /s. 609-626/, 5. Makedonie /s. 649-660/)

- Pelikán, Jan – Havlíková, Lubomíra – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tejchman, Miroslav – Vojtěchovský, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 670 s. (Úvod /s. 5-10/; kap. III. Srbsko knížecí a královské: podkapitola: 10. Srbsko za posledních Obrenovićů (s. 200-248); kap. IV. Srbsko v královské Jugoslávii (s. 301-454).

- Pelikán, Jan – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tumis, Stanislav – Vojtěchovský, Ondřej – Žíla, Ondřej. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2016, 464 s.; kap. I. Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu (s. 9-26), kap. VIII. Srbsko (s. 373-433).