3/2016

Articles:

Ljubodrag Dimić
Yugoslavia and Security in Europe during the 1960s (Views, Attitudes, Initiatives)

Apstrakt           PDF

Alexey Timofeev
Milana živanović
Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912–1913 Could Report Authors and their Principals be Objective?

Apstrakt           PDF

Ladislav Hladký
Czech Soldiers during the Great War (1914–1918)

Apstrakt           PDF

Aleksandar R. Miletić
Housing Disputes and Politics; Socio-Political Context of the Tenant-Protection Schemes in Southeast and East-Central Europe, 1918–1928

Apstrakt           PDF

Srđan Cvetković
Fall of Aleksandar Ranković and Condemnation of “Rankovićism”

Apstrakt           PDF

Petar Dragišić
Mother Tongue Tuition for Yugoslav Children in German-Speaking Countries in the 1970s

Apstrakt           PDF

Reviews:

Slobodan Selinić
Radina Vučetić. Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka. Beograd: Clio, 2016.

Aleksandar Stojanović
Knut Fluvik Turesen. U Norvešku, u smrt: srpski internirci u nacističkim logorima na severu Norveške. Beograd: Catena mundi, 2015.

Dragomir Bondžić
Stanka Jovanović. Dragoljub K. Jovanović – život jednog fizičara. Beograd: samostalno autorsko izdanje, 2015.

Slobodan Selinić
Dragomir Bondžić. Između ambicija i iluzija: nuklearna politika Jugoslavije 1945–1990. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Društvo istoričara Srbije, 2016.

Davor Stipić
1945. Kraj ili novi početak?, tematski zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Muzej žrtava genocida, 2016.

Milan Piljak
Istorijska tribina: Istraživanja mladih saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije, Zbornik radova, knj. 2. Beograd: Istitut za noviju istoriju Srbije, 2016.

Information on coferences:

Olga Manojlović Pintar
Radionica “Paths to Survival? Yugoslav Jews and the Italian Occupation Zone 1941–1943”, Beograd

Natalija Dimić
Šesta međunarodna konferencija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Nauka i savremeni univerzitet (NISUN 6), Niš, 12. novembar 2016.

Milana Živanović
Naučna konferencija Srbija i Rusija 1916–1917: novi izvori, novi dometi istoriografije, Beograd, 26–27. septembra 2016.

Aleksandar Lukić
Naučni skup Smederevski kraj 1918–1941, Smederevo, 6–7. oktobra 2016.

Slobodan Selinić
Međunarodna naučna konferencija Jugoslovensko-poljski odnosi u HH veku, Beograd, 29–30. septembra 2016.