3/2015

Articles

Dragan Bogetić
Nesaglasnost jugoslovenskih spoljnopolitičkih prioriteta i sadržajnih odrednica procesa bipolarnog detanta 1971–1975.

Apstrakt            PDF

Aleksandar R.Miletić
Modeli necarinskog protekcionizma, 1918–1928. Komparativne perspektive u odnosu zemlje  jugoistočne i istočne srednje Evrope

Apstrakt          PDF

Dušan Bojković
Komunistička partija Jugoslavije u periodu lične vlasti kralja Aleksandra Karađorđevića

Apstrakt          PDF

Aleksandar V. Miletić
„Neostvareni nordijski san“.Milovan Đilas i skandinavski socijalisti

Apstrakt          PDF

Aleksandar Raković
Bijelo dugme in concert at hajdučka česma in belgrade (1977): Social event of the utmost importance and recognition Of a unique phenomenon

Apstrakt          PDF

He Yanqing
Kinesko-američki ambasadorski razgovori i samit u Ženevi 1955. godine: Diplomatska postignuća NR Kine ostvarena uz pomoć Sovjetskog Saveza

Apstrakt          PDF

IN MEMORIAM

Nadežda Jovanović (1931–2015)

Sources

Doc. dr Aleksandar Životić

Извештај генерала Dрагутина Mилутиновића о стању на граничном фронту према Bугарској 1926.

Reviews

Dr Aleksandar Stojanović
Srpska pravoslavna crkva u Prvom svetskom ratu (1914–1918): odabrana dokumenta. Beograd, 2014.

Nenad Antonijević
Slađana Bojković, Miloje Pršić. Izveštaji o velikom zločinu – Dokumenti o austrougarskim zločinima uoči i posle Cerske bitke. Beograd, 2014.
Slađana Bojković, Miloje Pršić, Radovan Pilipović. Izveštaji o Velikom zločinu 2, Dokumenti o austrougarskim zverstvima uoči i posle
Kolubarske bitke. Beograd, 2014.

Dr Gordana Krivokapić Jović
Istorija i geografija: susreti i prožimanja. Beograd, 2014.

Dr Aleksandar Stojanović
Miloš Vojinović. Političke ideje Mlade Bosne. Beograd, 2015.

Dr Momčilo Isić
Milovan Mitrović. Sela u Srbiji: Promene strukture i problemi
održivog razvoja. Beograd, 2015.

Nikola Marković
Miodrag Perić. Vlasi severoistočne Srbije. Petrovac na Mlavi:
Nacionalni savet Vlaha – Kulturno-prosvetni centar, 2014.

Information on conferences

Dr Jovan Čavoški
XXII kongres Međunarodnog komiteta istorijskih nauka, Đinan, NR Kina, 23–29. avgusta 2015.

Jovan Ćulibrk,
Bojan Đokić
Osma godišnja letnja radionica za israživače holokausta: „Nejevrejski Jevreji“ tokom holokausta: sudbina i identitet

Dr Slobodan Selinić,
Dr Vladimir Cvetković
Naučna konferencija „Polska i Jugoslawia po II wojnie swiatowej“, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bidgošć (Poljska),
30. septembar i 1. oktobar 2015.