2/2016

Članci

Dr Momčilo Isić
Miloš Moskovljević, opunomoćeni poslanik FNRJ u Oslu

Apstrakt          PDF

Prof. dr Slobodan Bjelica
„Plava knjiga“ i njena recepcija 1977. Godine

Apstrakt           PDF

Dr Aleksandar R. Miletić
Sukob stanodavaca i podstanara, 1918–1928. Organizacija interesnih grupa U Jugoistočnoj i Istočnoj Srednjoj Evropi 

Apstrakt          PDF

Dr Jelena Rafailović
Agrarna reforma i industrijalizacija u Kraljevini SHS – Studija slučaja poseda Đorđa Dunđerskog

Apstrakt         PDF

Mr Sanja Petrović Todosijević
Odnos komunističke vlasti U Srbiji prema „starom“ učiteljskom kadru posle Drugog svetskog rata 

Apstrakt         PDF

Aleksandar Rakonjac, Ma
Počeci privrednog planiranja U Jugoslaviji 1946. Godine – Ideje, organizacija i institucionalizacija

Apstrakt        PDF

Nikola Mijatov, Ma
Jugoslavija i ujedinjavanje Zapadne Evrope 1950–1958.

Apstrakt        PDF

Građa

Dr Ivana Dobrivojević
Jugosloveni o siromaštvu 1964. Tragom jednog dokumenta  

Apstrakt         PDF

Prikazi

Slobodan Selinić
Tradicija i transformacija: političke i društvene promene u Srbiji i Jugoslaviji u 20. veku, Zbornik radova, knj. 1. Beograd, 2015.

PDF

Natalija Dimić, Ma
Igor Duda. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Aleksandar Stojanović
Nenad Ž. Petrović. Ideologija varvarstva. Fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941). Beograd, 2015.

PDF

Natalija Dimić, Ma
Andrea Matošević. Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Aleksandar Stojanović
Jovan Tomović. Vremeplov Gornjeg Milanovca u osamdeset osam kazivanja. Gornji Milanovac, 2015.

PDF

Natalija Dimić, Ma
Nebojša Berec. Tanjug i međunarodno informisanje. Beograd, 2015.

PDF