Наталија Димић

Наталија Димић (1991) запослена је као истраживач сарадник на Институту за новију историју Србије у Београду. Дипломирала је и мастерирала на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. На Катедри за савремену историју Филозофског факултета у Београду ради докторску дисертацију са темом Хладноратовско ривалство две Немачке и Југославија 1949-1969, под менторством проф. др Радине Вучетић. Објавила је више научних радова у домаћим и страним часописима. Академску 2017/8. годину провела је на истраживачком боравку у Берлину, при Берлинском центру за студије Хладног рата (Berliner Kolleg Kalter Krieg). Бави се немачко-југословенским односима у 20. веку, спољном политиком социјалистичке Југославије и међународним односима у Хладном рату.

Изабрани радови:

-        „На обнови Југославије радимо за Немачку: немачки заробљеници, антифашисти, пропагандисти“, Токови историје, 2/2020, стр. 75-105.

-        “In Search of an Authentic Position: The First Phase of Political and Ideological Cooperation between Yugoslavia and the West European Left, 1948–1953”, Acta Histriae, Vol. 27, No. 1, (2019), pp. 55-74.

-        “Achievements and Limitations of Yugoslavia’s Policy in Angola during 1960s and 1970s”, Afriche e orienti: rivista di studi ai confine tra africa mediterraneo e medio oriente, Vol. XIX, No. 3 (2017), pp. 9-30.

-        „Vili Brant, Jugoslavija i jugoslovensko-sovjetski sukob: Nastajanje nove istočne politike?“, u: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Тематски зборник радова (Ниш: Универзитет у Нишу 2017)

-        „Slika Jugoslavije u istocnonemačkoj štampi 1957. godine“, Istorija 20. veka, 2/2, 2015, str. 131- 150.

Home page: https://www.inisbgd.co.rs/cir/biografija-i-bibliografija/66/2019/06/05/ma-natalija-dimic.html