Доц. др Далибор Денда

Далибор Денда је рођен 1975. у Зрењанину (Србија). Дипломирао је 2001, магистрирао 2008. и докторирао 2016. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Од 2002. ради у Војноисторијском институту (од 2006. године Институт за стратегијска истраживања) као научни сарадник. У току 2012/2013. године боравио је на једногодишњој пракси у Војноисторијском инстититу Министаства одбране СР Немачке у Потсдаму. Од 2017. изабран је за доцента Универзитета одбране на предмету Војна историја. Проучава војну историју Србије и Југославије, а посебно развој професионалне војне организације, српско-немачке и југословенско-немачке војнополитичке односе.

Објавио је као аутор или коаутор четири монографије, више од 50 научних чланака, већи број енциклопедијских одредница и неколико приказа. Био је уредник два међународна тематска зборника радова. Учествовао је на више од тридесет научних скупова и конференција у Србији и иностранству (Руска Федерација, СР Немачка, Пољска, Белорусија, Румунија, Аустрија, Бугарска, Словачка, Словенија).

Изабрани радови:

-          Аутомобил у српској војсци 1908 – 1918, Београд: Одељење за транспорт СМР МО, 2008.

-          Д. Денда, М. Мицић, Сириг, корени, настанак, Сириг: Удружење ратних добровољаца 1912 – 1918, њихових поштовалаца и потомака "Видовдан", 2017.

-          D. Denda, R. G. Grant, Prvi svetski rat. Veliki ilustrovani vodič, Beograd: Data Status, 2018. 

-          М. Милкић, Д. Денда, М. Мраовић, М. Јовелић, Спомен – собе: огледало истприје и традиције 1804 – 1918, Београд: Медија центар "Одбрана", 2018. 

-          „Руски добровољци у српској војсци у Првом светском рату“, Добровољци у Великом рату 1914 – 1918 – зборник радова (ур. С. Рудић, Д. Денда, Ђ. Ђурић), Београд: Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Матива српска, 2018, 113 – 127. 

-          „Serbian Army in 1915“, The Great War in 1915 – collection of papers (ed. by D. Denda and M. C. Ortner), Belgrade: Heeresgeschichtliches Museum, Institut za strategijska istraživanja, 2017, 107 – 118. 

-           „Српски ратни заробљеници у Великом рату“, Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе - Зборник радова (ур. С. Рудић и М. Милкић), Београд,: Историјски инститтут и Институт за стратегијска истраживања, 2015, 269 – 289.

-          „Activities of the Yugoslav Military Intelligence Service towards Italy (1918 – 1941) “, Serbian-Italian relations: History and modern times (ed. S. Rudic, A Biagini), Belgrade-Rome: Institute of History and Sapienza University, 2015, 215 – 229.

-          „Сербский офицерский корпус в годы Первой мировой войны“, Первая мировая война и судьбы народов Центральной и юго-восточной Евопы: очерки истории (ред. О.П.Серапионова), Москва: Институт славяноведения РАН, 2015, 98 - 115.

-          „Завршни извештаји аустроугарског војног аташеа у Београду о српској војсци у балканским ратовима 1912/1913“, Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења– зборник радова (ур. С. Рудић и М. Милкић), Београд: Историјски институт и Институт за стратегијска истраживања, 2013, 125 – 158.

-          „Војна обавештајна служба у Краљевини СХС/Југославији (1918 – 1941)", Војноисторијски гласник, 2, Београд, 2010, 20 – 39.

-           „Русские бежанцы в югославской армии, 1919 – 1941: к вопросу деятельности русской эмиграции в Югославии", Русский сборник – иследования по истории России, Том VI, Москва: Модест Колеров, 2009, 175 – 194.

„Тенковске јединице у Војсци Краљевине Југославије (1930 – 1941) ", Војноисторијски гласник, 1, Београд, 2009, 147 – 171