3/2016

Чланци:

Љубодраг ДИМИЋ 
Yugoslavia and Security in Europe during the 1960s (Views, Attitudes, Initiatives)

Апстракт          PDF

 

Alexey TIMOFEEV
Milana ŽIVANOVIĆ
Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912–1913 Could Report Authors and their Principals be Objective?

Апстракт          PDF

 

Ladislav HLADKÝ 
Czech Soldiers during the Great War (1914–1918) 

Апстракт          PDF

 

Aleksandar R. MILETIĆ
 Housing Disputes and Politics; Socio-Political Context of the Tenant-Protection Schemes in Southeast and East-Central Europe, 1918–1928

Apstrakt           PDF

 

Срђан ЦВЕТКОВИЋ
Fall of Aleksandar Ranković and Condemnation of “Rankovićism”

Апстракт          PDF

 

Петар ДРАГИШИЋ
Mother Tongue Tuition for Yugoslav Children in German-Speaking Countries in the 1970s

Апстракт          PDF

 

 

Прикази:
Слободан СЕЛИНИЋ
Радина Вучетић. Монопол на истину. Партија, култура и цензура у Србији шездесетих и седамдесетих година XX века. Београд: Цлио, 2016.

 

Александар СТОЈАНОВИЋ
Кнут Флувик Туресен. У Норвешку, у смрт: српски интернирци у нацистичким логорима на северу Норвешке. Београд: Цатена мунди, 2015.

 

Драгомир БОНЏИЋ
Станка Јовановић. Драгољуб К. Јовановић – живот једног физичара. Београд: самостално ауторско издање, 2015.

 

Слободан СЕЛИНИЋ<
Драгомир Бонџић. Између амбиција и илузија: нуклеарна политика Југославије 1945–1990. Београд: Институт за савремену историју, Друштво историчара Србије, 2016.

 

Давор СТИПИЋ
1945. Крај или нови почетак?, тематски зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, Музеј жртава геноцида, 2016.

 

Милан ПИЉАК
Историјска трибина: Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, Зборник радова, књ. 2. Београд: Иститут за новију историју Србије, 2016.

 

Информације о научним скуповима:

 

Олга МАНОЈЛОВИЋ ПИНТАР
Радионица “Paths to Survival? Yugoslav Jews and the Italian Occupation Zone 1941–1943”, Београд

 

Наталија ДИМИЋ
Шеста међународна конференција Филозофског факултета Универзитета у Нишу Наука и савремени универзитет (НИСУН 6), Ниш, 12. новембар 2016.

 

Милана ЖИВАНОВИЋ
Научна конференција Србија и Русија 1916–1917: нови извори, нови домети историографије, Београд, 26–27. септембра 2016.

 

Александар ЛУКИЋ<
Научни скуп Смедеревски крај 1918–1941, Смедерево, 6–7. октобра 2016.

 

Слободан СЕЛИНИЋ
Међународна научна конференција Југословенско-пољски односи у ХХ веку, Београд, 29–30. септембра 2016.

Патхс то Сурвивал? Yугослав Јеwс анд тхе Италиан Оццупатион Зоне1941–1943”, Београд