2/2016

Чланци:

Др Момчило ИСИЋ
МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ, ОПУНОМОЋЕНИ ПОСЛАНИК ФНРЈ У ОСЛУ

Апстракт          PDF

Проф. др Слободан БЈЕЛИЦА
„ПЛАВА КЊИГА“ И ЊЕНА РЕЦЕПЦИЈА 1977. ГОДИНЕ

Апстракт           PDF

Др Александар Р. МИЛЕТИЋ
СУКОБ СТАНОДАВАЦА И ПОДСТАНАРА, 1918–1928. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА У ЈУГОИСТОЧНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ

Апстракт          PDF

Др Јелена РАФАИЛОВИЋ
АГРАРНА РЕФОРМА И ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА У КРАЉЕВИНИ СХС – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПОСЕДА ЂОРЂА ДУНЂЕРСКОГ

Апстракт         PDF

Мр Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ
ОДНОС КОМУНИСТИЧКЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ ПРЕМА „СТАРОМ“ УЧИТЕЉСКОМ КАДРУ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт         PDF

Александар РАКОЊАЦ, МА
ПОЧЕЦИ ПРИВРЕДНОГ ПЛАНИРАЊА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1946. ГОДИНЕ – ИДЕЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Апстракт        PDF

Никола МИЈАТОВ, МА
ЈУГОСЛАВИЈА И УЈЕДИЊАВАЊЕ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ 1950–1958.

Апстракт        PDF

Грађа:

Др Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ
ЈУГОСЛОВЕНИ О СИРОМАШТВУ 1964. ТРАГОМ ЈЕДНОГ ДОКУМЕНТА  

Апстракт         PDF

Прикази:

Слободан СЕЛИНИЋ
Традиција и трансформација: политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку, Зборник радова, књ. 1. Београд, 2015.

PDF

Наталија ДИМИЋ, МА
Igor Duda. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Александар СТОЈАНОВИЋ
Nenad Ž. Petrović. Ideologija varvarstva. Fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941). Beograd, 2015.

PDF

Наталија ДИМИЋ, МА
Andrea Matošević. Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Александар СТОЈАНОВИЋ
Јован Томовић. Времеплов Горњег Милановца у осамдесет осам казивања. Горњи Милановац, 2015.

PDF

Наталија ДИМИЋ, МА
Небојша Берец. Танјуг и међународно информисање. Београд, 2015.

PDF