Токови историје 2/2019

Александар РАКОВИЋ
Институт за новију историју Србије

О Републици Македонији у савременој геополитици

Апстракт: Рад представља критички осврт на налазе и ставове бугарског историчара Војина Божинова објављене у његовој књизи Република Македонија у савременој геополитици. У раду се преиспитују и допуњују неке чињенице изнете у књизи, уз давање аргумената у корист историјског и савременог македонизма, као и македонског југословенства и постјугословенства.

Кључне речи: Република Македонија (Република Северна Македонија), Бугарска, Србија, македонизам, југословенство

Резиме

Република Македонија, односно њен словенски део има изграђен сопствени национални идентитет чија је основа македонизам. Притом, македонизам није српски изум, већ је аутохтона македонска појава коју су српски, као и југословенски планери јасније уважавали од бугарских. Па и неговали. Боравак у заједничкој социјалистичкој држави додатно је приближио Србе и Македонце као културолошке Југословене. Стога историјско искуство и данашње околности указују на то да српство и македонизам могу заједно, док бугаризам сасвим искључује македонизам као посебан идентитет. Одбијање да се прихвати македонизам, и његова историјска утемељеност, један је од најважнијих геополитичких омашаја Бугарске.

Nazad