Токови историје2/2017

Милан Н. СТЕВАНОВИЋ

Утицај посете сенатора Џејмса Вилијема Фулбрајта Југославији на побољшање односа Београда и Вашингтона у другој половини 1964.

 

Апстракт:

Рад се бави посетом сенатора Џејмса Вилијема Фулбрајта, односно њеним значајем за побољшање односа СФРЈ и САД-а у другој половини 1964. године. Ова посета је била важан део у плану југословенског државног врха да унапреди односе са Вашингтоном, који у првој половини 1964. нису били на задовољавајућем нивоу.

 

Кључне речи:

Џејмс Вилијем Фулбрајт, Јосип Броз Тито, Хладни рат, САД, Југославија, југословенско-амерички односи


Nazad