Токови историје 2/2017

Младенка ИВАНКОВИЋ

Преглед развоја јеврејских омладинских организација у међуратној Југославији

 

Апстракт:

Чланак даје преглед развоја јеврејских омладинских организација у међуратној Југославији. Оне су формиране у свим покрајинама. Њихов задатак је био да унесу дух модерности у јеврејску заједницу и убрзају напоре на развоју националне идеје. Рад јеврејских друштава је био интезиван на пољу спорта, културе и на припремама омладине за одлазак у Палестину.

 

Кључне речи:

Краљевина Југославија, јеврејска омладинска друштва, спорт, позориште, омладинци, жене

Nazad