Токоби историје 2/2017

Милан РАДОВАНОВИЋ

Емиграција јеврејске деце из Југославије у Израел (19451952) – три личне историје

 

Апстракт:

 Рад је посвећен специфичностима учешћа деце у послератном исељавању Јевреја из Југославије у Палестину и после 1948. године новостворену државу Израел. Пажња је превасходно посвећена малолетним лицима која су током рата остала без родитељског старања. На основу примера три исељеника, једног који је Југославију покушао да напусти непосредно по завршетку рата и двоје који су се пријавили за организовано исељавање, преиспитани су општи оквири две засебне фазе миграционог процеса и њихова међузависност. Уопштена решења при томе су суочена са специфичним околностима исељавања појединаца. Рад је написан на основу грађе која се чува у Архиву Јеврејског историјског музеја у Београду.

 

Кључне речи:

исељавање, Јевреји, Југославија, Израел, деца, лична историја

 

Nazad